Bouwcalculatie

 

foto bestektekeningIndien u voornemens bent te gaan bouwen of verbouwen is het van groot belang om te bepalen of uw eisen/wensen pakket financieel haalbaar is. In een zeer vroegtijdig stadium kan ik u hierin adviseren middels een indicatiebegroting. Indien uw plannen verder zijn uitgewerkt in de vorm van een technische omschrijving en bouwtekeningen kan ik de benodigde offertes voor u aanvragen en toetsen op prijs en kwaliteit. Tevens kan ik u adviseren omtrent de gunning en de contractvorming. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan ik u adviseren omtrent de kosten van eventuele wijzigingen in uw plannen, de zogenaamde meer- en minderwerkkosten.