Projectbegeleiding

 

Binnen het bouwproces (of dit nu nieuwbouw, verbouw of renovatie is) zijn een aantal fasen te onderscheiden en binnen elke fase kan ik u van dienst zijn.

  • De initiatief/haalbaarheidsfase. Het doel van deze fase is het onderzoeken van de haalbaarheid van uw project.
  • Projectdefinitie. In deze fase inventariseren we uw eisen en wensen in een programma van eisen.
  • Ontwerpfase. In deze fase vertalen we uw programma van eisen naar een ontwerp. Denk hierbij aan het maken van de bouwtekeningen, de technische omschrijving, de materiaalomschrijving en de afwerkstaat.
  • Prijs- en contractvormingsfase. Het doel van deze fase is het selecteren en contracteren van de uitvoerende partijen.
  • Uitvoeringsfase. Het doel van deze fase is het namens u begeleiden van en het toezien op de feitelijke uitvoering van het project.
  • Gebruik/exploitatiefase. In deze fase ondersteun ik u in het gebruik en onderhoud van het project.

Geld: het bewaken van uw budget, het adviseren inzake de bouwkosten en het maken van kostenramingen.
Organisatie: het organiseren, het sturen en het bewaken van uw bouwproject.
Tijd: het plannen en bewaken van de doorlooptijd van het project.
Informatie en communicatie: het voeren van overleg met de bouwpartners (aannemer, architect of onderaannemers) en het beheren van de projectdocumenten.
Kwaliteitszorg: het bewaken van uw programma van eisen en het houden van toezicht op de uitvoering.