Opleveringskeuring

 

De oplevering vindt plaats zodra uw woning of verbouwing gereed is. U loopt Opleveringskeuringdan samen met de bouwer door het huis om te controleren of de bouw correct is uitgevoerd. Hierbij kan ik u begeleiden. De geconstateerde gebreken en opmerkingen worden door mij vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Tevens wordt afgesproken binnen welke termijn de bemerkingen verholpen moeten zijn. Ook dit wordt door mij gecontroleerd.